Oliver s tátouNevědomě jsem se jako dobrovolník ocitl před 5 lety na festivalu „Světový týden respektu k porodu“. Samozřejmě, že porod doma byla pro mne tehdy naprosto vyloučená věc. Další náhodou mne zaujala přednáška s Ivanou, na které profesionálně a fundovaně odpovídala na dotazy rodiček. Pouze jsem poslouchal. Až dnes mohu zpětně konstatovat, že mne Ivanina přirozenost doprovázená jasnými  fakty bez sugestivních závěrů zasáhla tam, kde měla. Jinými slovy byl účinek prvního setkání pro mne takový, jako byste zbavili pacienta vrozených nebo zděděných přeludů o tom, jak se lidé přirozeně od počátku lidstva rodí.

Mé druhé setkání s Ivanou proběhlo na předporodním kurzu o 3 roky později a bylo plně vědomé. Díky Ivaně jsem si byl po celou dobu porodu mého prvního dítěte u nás doma jistý tím, kam patřím já, má partnerka a náš syn a co mám v daný okamžik dělat, což se mi nestává tak často.

Až zpětně plně doceňuji Ivaninu odvahu, se kterou dokázala bojovat za přirozenost porodů. Díky Ivanině osvětě jsem využil možnost vědomě rozhodnout o startu mého syna do života. Díky tomu má můj syn rodný dům. Nedovedu si dnes představit, jak by porod mého syna probíhal bez té cestičky, kterou Ivana za ta léta vyšlapala.

JUDr. Pavel Pešek