ChanukaInformace o novém australském výzkumu zaměřeném na péči porodních asistentek, která ve srovnaní s běžnou péčí o ženy v porodnicich vychází lépe, bezpečně a úsporněji, a to nejen pro ženy z nízkorizikových skupin. Úryvek ze shrnutí: „Using more midwives could save the Australian medical system more than $500 per birth“. Prezentace konkrétních číselných výsledků a závěrů: http://ahha.asn.au/sites/default/files/sally_tracy.pdf

Abstrakt z The Lancet, prestižního lékařského časopisu: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2961406-3/fulltext

Článek z australského tisku začíná tím, že běžně je osobní péče jedné porodní asistentky považována za drahý nadstandard, nyní se ukazuje, že je levnější. http://www.abc.net.au/worldtoday/content/2013/s3850470.htm

Shrnutí: Péči jedné porodní asistentky je ušetřených 500 dolarů a představuje 10% celkové částky v běžné péči. Podobně o 10% byly nižší i náklady na dítě po narození. Ve studii byly ženy bez rozlišení rizik vzniklých v těhotenství, vyloučena byla v podstatě jen vícečetná těhotenství a nemocné před těhotenstvím. Prenatální péče a porody se odehrávaly ve dvou velkých porodnicích, jedna skupina byla náhodně přiřazená k jedné konkrétní + jedné záložní porodní asistentce, druhá k náhodné porodní asistentce dle rozpisu služeb. Data odebrána na počátku těhotenství, 6 týdnů a 6 měsíců po porodu. Ženy v péči jedné porodní asistentky měly méně plánovaných sekcí (i méně sekcí obecně, ale to nebylo stat. významné, rozdíl 21 a 23%), méně vyvolávaných porodů (ale o něco více porodů s podporou oxytocinu), méně analgesie (ale stejně epidurálů), menší krevní ztrátu a více kojily jak při propuštění, tak v půl roce dítěte. Zdravotní stav dětí (úmrtí, příjem na JIP, nízké Apgar) byl stejný v obou skupinách. Podíl nástřihů, natržení dle typu i bez natržení byl stejný. Zhruba polovina žen zůstala během těhotenství bez porodnického rizika a polovina měla nějaké riziko, přesto jsou výsledky v péči jedné porodní asistentky lepší než při standardní péči.

Z psychologického hlediska je velmi zásadní poznání, že vztah – bezpečí vytvářené vztahem rodička – porodní asistentka již v průběhu těhotenství pozitivně ovlivňuje zdraví rodiček i jejich dětí.

Podpora matky a dítěte po poroduVzhledem k tomu, že je vysoce potřebné podporovat společnost ve zdravých mechanismech a kompetencích pečovat o své zdraví, je vysoce potřebné podporovat individuální práci porodních asistentek. Ideálním se jeví model péče o dítě a jeho rodinu jako jednu jednotku kontinuálně jednou zdravotnicky vzdělanou osobou, kterou je porodní asistentka.

Porodní asistentka dle empirických výzkumů i pozorování psychologů dokáže dobře podpořit dítě a matku v kontaktu.

Věřím, že mnozí z Vás, kteří pečlivě sledujete a podporujete práci samostatných porodních asistentek a informace o nutnosti podpory rané vazby jako součásti zdravé péče o zdravou rodinu zdravotníky sami vidíte pokrok v sebevědomé péči rodičů o jejich potomky.

Bonding je pouto, je to pouto mezi dítětem a matkou a jeho rodinou, pouto bezpodmínečné, jehož benefity jsou nenahraditelné, jeho procesy jsou neopakovatelné a nepodléhají pravidlům, zdravotníci mohou pouto bud podpořit, anebo poškodit, a zdravotníci, jako profesionálové v komunikaci mají být připraveni zdravě reagovat a komunikovat s člověkem, který překonává vývojový úkol, tak zásadní, jakým je porození a narození, že klást podmínky na komunikaci rodících a porozených je opět návrat k poškozování zdraví, čili nepodpora. Také realizace podpory je zdravá, pokud je adekvátní možnostem daného člověka a nabídkou opravdové pomoci, pomoci bytí společně – dítěte a matky, dítěte a jeho rodiny.

Stále věřím, že je možné vybudovat tolik sebeúcty a sebevědomí v rodících se rodičích, že i zdravotníci se časem přizpůsobí a budou podporovat zdraví, jak je v jejich popisu práce.

Buďte se svými dětmi. Bonding rovná se proces života rodiče s dítětem, proces navazování jedinečné, lásky plné vazby, proces zamilování se, který pomáhá překonávat možné životní nároky.

Krásný advent a poslední den svátku světel všem porodním asistentkám, které jsem měla tu čest potkat a poznat jejich práci, podporující zdraví. Ivaně děkuji za to, s jakou trpělivostí se ode mne učila podporovat raný kontakt dětí s jejich rodinami a překonávala tak rezidua svého institucionalizačního syndromu ze separace. Byla to pro mne čest a zároveň naděje, že změna je možná vždy.

Michaela Mrowetz