Markéta PavlíkováLetos na podzim tomu bude šest let, kdy jsem publikovala svůj první článek zabývající se porodnictvím z trochu jiné strany než doposud. Do té doby jsem publikovala výhradně v akademické a výzkumné sféře recenzovaných časopisů. Na podzim 2008 jsem poprvé svou odbornost věnovala českému porodnictví z pohledu příjemce péče – ve vánočním dvoučísle Zdravotnických novin vyšel článek Co by mělo být (nad)standardem v porodnické péči?, který se věnoval pohledu na rutinní postupy na českých porodních sálech skrze závěry a doporučení vědeckých studií publikovaných v Cochrane Library. Od té doby jsem vedle své běžné profesní linie začala publikovat i vystupovat na straně žen, rodiček a jejich prenatálních i narozených dětí, a také na straně těch, které by jim ze svého vzdělání a kompetencí měly poskytovat empatickou, respektující a odbornou péči – na straně porodních asistentek. Tato cesta mě přivedla do pracovní skupiny pro porodnictví ministra zdravotnictví a ve společnosti advokátů Hořejších a jejich klientky až k Evropskému soudu pro lidská práva, kde jsem z pozice experta podpořila práva žen, dětí a porodních asistentek v žalobě proti České republice.

Ženám, jejich dětem, porodním asistentkám, ale i všem ostatním lidem otevřeným svobodě volby, respektu a podpoře žen, dětí a celé rodiny, věnuji nyní svoje profesní stránky, kde jsem shromáždila všechny své dosavadní publikace a výstupy na toto téma. Zároveň zde postupně publikuji články komentující různé důležité vědecké studie týkající se péče o těhotnou a rodící ženu a jejich děti, a také glosuji z pohledu biostatistika a na základě vědeckých studií a statistických publikací různé aktuální dění v této oblasti.

Zvu vás všechny se přijít podívat, přečíst si, inspirovat se, porozumět. Svět studií a čísel má svá pravidla, je často povrchně zjednodušován, generalizován, špatně přečten, výsledky je z nepozornosti nebo záměrně manipulováno. Věřím, že svou prací přispívám k tomu, aby byl o něco čitelnější a srozumitelnější. Ráda uvítám vaše podněty, opravy, náměty k podrobnějšímu zkoumání.

Zvu vás a těším se na setkání.

Markéta Pavlíková
biostatistička

www.biostatisticka.cz
facebook.com/biostatisticka