Mail pojišťovně

Dobrý den,

jeden příběh jsem Vám už kdysi posílala a než budu mít konečně ten „pravý porodní“ (což se momentálně zdá, že už nebude dlouho trvat), chtěla bych Ivanu podpořit aspoň tímto dopisem, který jsem před nějakým časem zaslala pojišťovně a v němž mimo jiné komentuji současnou tristní situaci PA v ČR. Přidávám i odpověď pojišťovny.

Vážená pojišťovno, resp. vážený pane / vážená paní zastupující pojišťovnu VZP ČR při komunikaci s pojištěnci (v tomto případě s členy Klubu pevného zdraví),

děkuji za Váš mail z 22.10.2013 plný pění ód o tom, co vše báječného pro nás – členy Klubu pevného zdraví – děláte a co vše úžasného nám nabízíte.

Nejsem si úplně jista, zda Vás bude můj názor zajímat. Trochu mě odrazuje závěrečné upozornění v mailu, kde se píše, že „tento e-mail má pouze informativní charakter, neodpovídejte na něj prosím. V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu info@vzp.cz. Na druhou stranu forma mailu, způsob, jakým nás oslovujete a předkládáte nám svá přesvědčení o tom, že se pro nás pojištěnce snažíte dělat to nejlepší a věříte, že to tak též vnímáme, mě nutí Vám napsat svůj názor na to, jak Vaše „výhody“ vnímám já.

V úvodu píšete, že věříte, že budeme souhlasit s tvrzením „že VZP je pro Vás stabilní a spolehlivý partner, který dohlíží na Vaše zdraví a v rámci svých možností Vám ještě nabízí bonusy, které by Vám v udržování zdravého životního stylu a ochrany zdraví mohly napomoci.“ Bohužel Vás musím zklamat. S tímto Vaším tvrzením totiž souhlasit rozhodně nemohu. Několikrát jsem v poslední době narazila na to, že lékař, ke kterému jsem chtěla přestoupit, neboť jsem měla reference, že jeho péče by mi vyhovovala více, než péče mého současného lékaře, neměl uzavřenou smlouvu právě s Vaší pojišťovnou (zatímco měl smlouvy se všemi možnými jinými pojišťovnami). Jako důvod někteří lékaři uvedli, že byly kdysi problémy s platbami z Vaší strany. Z tohoto důvodu nespatřuji VZP již více jako stabilního a spolehlivého partnera a mám v plánu přejít k jiné pojišťovně (byť bohužel současná legislativa dělá vše pro to, aby tento krok trval opravdu dlouho, takže jsem nucena – já a za pár měsíců bohužel i mé dítě – být ještě nějaký měsíc Vaším pojištěncem).

Co se týče Vašich bonusů (resp. výhod, které tvrdíte, že by mi mohly pomoci k udržování zdravého životního stylu a ochrany zdraví), upozorňujete mne zejména na možnosti očkování (proti chřipce, proti pneumokokům a pro dívky proti rakovině děložního hrdla) zcela zdarma či dle Vás za velmi výhodných podmínek, tj. s Vaším velkorysým příspěvkem. Vzhledem k informacím týkajících se sporných účinků a velkých rizik vakcín, zejm. proti rakovině děložního čípku, které poslední dobou konečně vyplouvají na povrch, mi přijde Vaše nabídka výhod jako výsměch. Vnímám ji jako ohrožení mého zdraví, rozhodně ne jako ochranu.

Naopak jako momentálně těhotná žena velice postrádám služby porodní asistentky hrazené z veřejného zdravotního pojištění, což je v některých jiných zemích EU běžné. I v případě, že jsem ochotna si služby porodní asistentky v průběhu těhotenství sama hradit, narážím na velice zvláštně nastavený zdravotnický systém, ve kterém péče porodní asistentky nemá řádné místo a jsem tak nucena různé kontroly podstupovat duplicitně, případně složitě odmítat některé úkony u lékaře. Přitom řada renomovaných výzkumů dokazuje, že péče jedné porodní asistentky v průběhu celého těhotenství je bezpečnější a úspornější (minimálně pro ženy z nízkorizikových skupin, do které patřím, některé výzkumy dokonce dokazují, že nejen pro ně). Když už píši o výdajích, nerozumím například tomu, proč se u každé ženy v těhotenství zjišťuje dvakrát HIV pozitivita a syfilis. Nechci podceňovat rizika těchto chorob, ale plošné testování dvakrát během těhotenství u všech žen mi přijde zbytečné. Ještě zbytečnější mi přijde sledování tvorby protilátek (třikrát během těhotenství) u těhotných žen s negativním Rh faktorem, které jako já bezpečně vědí, že otec dítěte má rovněž negativní Rh faktor. Vím, že takovýchto procedur, u kterých by se dalo polemizovat o jejich nezbytnosti (pro všechny a ve frekvenci, v jaké se zjišťují) je mnohem více. Naopak se pak šetří někde jinde, kde bych výdaje považovala za smysluplnější.

Samostatnou kapitolou je pak omezení a diskriminace co se výběru místa porodu týče. Opět bych mohla odkázat na renomované poznatky lékařské vědy, které dokazují, že porod v prostředí mimo nemocnici je pro zdravou ženu stejně bezpečný jako porod v nemocnici, s tím, že v prostředí mimo nemocnici je prováděno mnohem méně zásahů do běhu porodu. S porodem mimo zdravotnické zařízení souvisí i převzetí dítěte do péče lékaře během prvních dní po porodu, což je v současné době rovněž komplikované (je těžké vůbec najít pediatra, který je ochoten dítě převzít, když už se povede takového pediatra najít, většinou vyžaduje kompenzaci za ušlý zisk, neboť tvrdí, že mu pojišťovna cestu a prohlídku neproplatí). Nedisponuji právnickým vzděláním, ale i bez něj není těžké dohledat, že se odborníci, kteří jej mají, shodují v tom, že současný stav tak, jak je nastaven v ČR, je v rozporu s ústavou a dochází k porušování základních lidských práv.

Očekávám, že se budete bránit tím, že se Vaše pojišťovna řídí platnými zákony a vyhláškami naší země a o případných změnách rozhoduje ministerstvo, nikoli pojišťovna. Domnívám se však, že pojišťovna je jedním z článků, které mohou vytvářet na ministerstvo tlak (a jsem přesvědčená, že ohledně některých jiných problematik tak úspěšně činí).

V závěru dopisu píšete, že chcete věřit, že mě osloví přístup Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a že z něj poznám Vaši snahu poskytnout Vašim pojištěncům kvalitní a zdraví podporující servis. V případě, že Vám jde skutečně o zdraví Vašich pojištěnců, doporučila bych Vám brát v úvahu více psychickou stránku člověka, její vliv na zdraví a zaměřit prevenci právě tímto směrem. Shledávám to jako klíčové a navíc to není zas až tak nákladné. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že pozitivní vliv na psychiku těhotné ženy může mít právě péče porodní asistentky a že lékaři (alespoň ti, se kterými jsem se doposud osobně setkala i o kterých jsem slyšela z vyprávění přátel a známých) v tomto směru fungují většinou bohužel kontraproduktivně (nedostatečně komunikují, zastrašují, manipulují s informacemi).

S pozdravem a přáním pěkného dne,

P. K. (pojišťovně jsem se samozřejmě podepsala plným jménem, na webu je mi však příjemnější mít uvedeny jen iniciály)

Odpověď pojišťovny

Vážená paní magistro,

děkujeme za Vaše názory a podněty, které jste nám v e-mailu zaslala. Přesto nám dovolte uvést některá upřesnění ke zmiňovaným problematikám.

K poskytované zdravotní péči v těhotenství, k porodním asistentkám, porodům sdělujeme následující:

Primární činností zdravotní pojišťovny je úhrada poskytnuté zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění a to v plném rozsahu dle platné legislativy ČR. Rozsah a podmínky poskytování zdravotní péče v České republice jsou stanoveny příslušnými zákony, zejména zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění a zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. Pravidla pro poskytování zdravotní péče v jednotlivých odbornostech a to lékařských i nelékařských a pro úhradu této péče zdravotnickým zařízením jsou pak dále stanovena ve  vyhláškách, které průběžně vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR.  Zákony a vyhlášky jsou pro zdravotní pojišťovny závazné, musí se jimi řídit a musí je dodržovat, což musí činit všechny fyzické i právnické osoby. Na vypracovávání těchto předpisů se podílejí příslušní odborníci, jsou proto vždy v souladu s aktuálními poznatky medicíny a možnostmi zajištění dané péče v ČR.

Naše zdravotní pojišťovna umožňuje a hradí péči poskytovanou těhotným ženám v souladu s platnou legislativou. V rámci plateb prováděných podle úhradové vyhlášky hradíme také zdravotní péči poskytovanou porodními asistentkami, se kterými má uzavřené smlouvy. Těhotné ženy mají možnost svobodné volby zdravotnického zařízení, ve kterém chtějí své dítě porodit.

Umožnit ženám porod v domácím prostředí pouze za přítomnosti porodní asistentky, nebo zajistit u porodu ve zdravotnickém zařízení přítomnost porodní asistentky, která se o ženu po dobu těhotenství starala, ale není v kompetenci naší Pojišťovny.

K příspěvkům poskytovaným z Fondu prevence:

Vytváření Fondu prevence, ze kterého je možné příspěvky poskytovat je také stanoveno legislativně, stejně tak i jeho možné využití. Jelikož je to něco navíc, co pojišťovna poskytuje svým pojištěncům jako bonus, jsou pevně stanoveny podmínky za jakých je možné jednotlivé příspěvky získat. Výše příspěvků je vždy stanovena s ohledem na rozpočet, ze kterého jsou vypláceny.

V letošním roce jsme pro své pojištěnce připravili tyto příspěvky:
http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky-z-fondu-prevence

Je na zvážení každého pojištěnce, zda nabídky využije, či nikoliv.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Jana Tvrzníková
Kontaktní centrum služeb klientům VZP ČR
 

Tento příběh vyšel na Příbězích zde:

779. Mail pojišťovně
780. Odpověď pojišťovny

 

Dopis pojišťovně

Zaujaly mě dva výše uvedené příběhy, Dopis pojišťovně a Odpověď pojišťovny. Řekla jsem si, že se zkusím dotázat podobně u naší pojišťovny, jsem u 211 (myslím, že druhá nejčastější), doufám, že i větší poptávkou můžeme možná něco pomalinku změnit. Tak snad se třeba někdo zamyslí a zařadí aspoň  možnost příspěvku na financování soukromé PA jako další variantu k nákupu vitamínů a kojícího polštáře. Přijde mi to jako mnohem účelnější využití těch 800 Kč, které mohu čerpat. Ale i tak by to byla jen malá kapička do vyschlé řeky, která by potřeboval tolik nové vody – tolik změn.

Dobrý den vážené vedení naší zdravotní pojišťovny,
obracím se na Vás s dotazem ohledně péče o těhotné, rodící ženy a ženy v šestinedělí.

Před časem jsem se stala maminkou. Již samo těhotenství ve mě vyvolalo mnoho otázek, začala jsem hledat a zjišťovat jaké jsou možnosti a nabídky porodnic a péče o těhotnou ženu. Jsem příznivcem přirozeného porodu s co nejmenším počtem zásahů ze strany lékařů, velmi mě nadchla kontinuální péče porodní asistentky.

Tuto službu jsem si nakonec vybrala a sama financovala. Také mimo jiné těhotenský kurz, cvičení před a po porodu. Ráda jsem využila i jeden příspěvek od pojišťovny, mrzí mne jen, že šíře možností volby příspěvku nebyla širší.

Z celého mého těhotenství, porodu a začátků s miminkem vystupuje jako pro nás nejdůležitější péče soukromé porodní asistentky. Navštěvovala jsem pravidelně i paní doktorku, ač je velmi milá, téměř nikdy na mě neměla dost času a já se nemohla na nic ptát, naopak tomu bylo u porodní asistentky. Taktéž jsem velmi uvítala její trpělivost a skvělou péči při porodu v malé porodnici (a především její příjezd k nám domů v začátcích porodu) a rady s kojením a péčí o miminko doma, moc nám to pomohlo.

Chtěla bych se zeptat, zda v budoucnu uvažujete o tom, že by byla péče soukromých porodních asistentek aspoň částečně hrazena z veřejného zdr. pojištění. Byla bych moc šťastná, kdyby například pojišťovna hradila třeba aspoň nějakou návštěvu porodní asistentky nebo laktační poradkyně. Nebo kdyby aspoň částečně pojišťovna přispívala na péči soukromé porodní asistentky dále PA) u porodu v nemocnici. Samozřejmě neuvěřitelně potěšená bych byla, kdyby byly tyto služby plně hrazené a pojišťovna uzavírala se soukromými PA smlouvy. Chápu ale, že to asi nejde udělat hned. Ale ze zkušeností v cizině vyplývá, že taková péče je mnohem efektivnější a levnější.  Byla bych moc ráda za jakoukoliv změnu, kdyby byla tato možnost zahrnuta v možnostech volby čerpání příspěvku v programu pro těhotné a kojící matky. Věřte, že např. pomoc s kojením je to co maminky s děťátky ocení často nejvíc. V tomto případě už nejde jen o zdraví maminky, ale hlavně malého človíčka, jehož život a zdraví tím můžeme hodně ovlivnit.

Ptám se, protože bych v budoucnu ještě ráda měla další děti a ráda bych jim dopřála stejnou péči jako prvorozenému, a také proto že v okolí vidím, že toto téma trápí mnoho žen. Jen podotýkám, že v okolí ČR je tato péče zcela běžně hrazena pojišťovnami a záleží jen na volbě ženy, o co má zájem.

Mockrát Vám děkuji za čas, který věnujete tomuto mailu a především této problematice. Věřím, že Vás zajímá, jaké potřeby mají Vaši pojištěnci.

S díky, Adéla Procházková.

Odpověď pojišťovny

Vážená paní Procházková,

děkuji za Váš příspěvek a zasílám následující informace.

Úhrada zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění vychází z platné legislativy, je daná úhradovou vyhláškou MZ ČR. Není tedy na úvaze a volbě zdravotních pojišťoven, co je nebo bude hrazeno z veřejných finančních prostředků. Úhrady zdravotní péče jsou dané platnou legislativou MZ ČR, která je závazná pro všechny ZP, proto není ani možné si výrazně konkurovat v rozsahu poskytované zdravotní péče. Rozdíl může být v její dostupnosti, rychlosti poskytnutí a dobré platební morálce ZP vůči svým smluvním partnerům.

Tím v podstatě odpovídám na Váš dotaz ohledně možnosti úhrady výkonu porodní asistentky či jiného zdravotního personálu, byť částečného, z veřejného zdravotního pojištění. Mrzí mě, že Vám nemohu podat kladnou příznivější informaci. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění je samozřejmě v jiných zemích odlišná, tak jako princip zdravotního pojištění, výše pojistného a rozsah krytí. Jakkoliv se to nezdá, je v ČR z veřejného zdravotního pojištění hrazena zdravotní péče v daleko širším rozsahu, než je tomu v okolních státech, a to bez ohledu na to, v jaké kategorii plátce pojištěnec je. Takže i státní pojištěnci, jako jsou děti, matky na mateřské, lidé na pracovním úřadu či senioři mají dostupnou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na výši pojistného, včetně moderních metod a nákladných vyšetření a léků, bez ohledu na to, zda jsou poskytnuty ve státních nebo soukromých zdravotnických zařízeních. To je v zahraničí bez komerčního zdravotního připojištění zpravidla nemyslitelné.

Bohužel česká legislativa neumožňuje zřízení komerčního zdravotního připojištění, které by Vám např. nabízelo možnost úhrady soukromé porodní asistentky. Určitě by to řada lidí přivítala, ale na druhou stranu je samozřejmě potřeba zmínit, že by to nebylo zadarmo a představuje to nemalé náklady na úhradu takového pojištění. To by ale byl trend, který lze spatřit v zahraničí a kterým se možná vydá i ČR.

Ohledně programu prevence mohu uvést jen tolik, že je hrazen z fondu prevence, nad rámec zákonných úhrad a jako takový je schválen vždy pro aktuální kalendářní rok, a to jeho skladba, výše příspěvků i podmínky čerpání. Zařadit do příspěvek na porodní asistentku je jistě dobrý podnět, který mohu tlumočit dál kompetentním pracovníkům. Ale při počtu více než 1,2 milionů klientů je pochopitelně návrhů a zájmů pojištěnců víc, než kolik lze obsáhnout a financovat z fondu prevence. I tak Vám děkuji za Váš zájem a věřím, že si něco vyberete a využijete i ze současné nabídky.

S přáním pevného zdraví,
Martina Olajcová

 

Tento příběh vyšel na Příbězích zde:
820. Dopis pojišťovně
821. Odpověď pojišťovny